טיפים

 
טיפים והכנות לקראת הדו"ח השנתי

1. בדיקת רציפות הכנסות - לוודא שלא שכחנו העתק של חשבונית בפנקס

2. בדיקת רציפות של הוצאות חודשיות (חשבונות פלאפון, אינטרנט, חשמל....)

3. ספירת מלאי ( 10 ימים לפני או אחרי 31/12 ) במחרי עלות ולפי כמות

4. בדיקת הרווח להתאמת תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי

5. הקדמת תשלומי ביטוח לאומי המוכרים כהוצאה ב 52%

6. הקדמה/דחייה של הכנסות והוצאות לפי מצב העסק לעובדים על בסיס מזומן

7. בדיקת תקרה לעוסק פטור

8. שמירת מסמכים ( אישורי יתרות , דו"ח קופ"ג...) לדו"ח ולהצהרת הון

9. בדיקת רציפות שכר והתאמה לדוחות שהוגשו למוסדות

10.בדיקת רווח לניצול ההפקדות המוכרות במס לקופ"ג (16%) השתלמות (7%) ואכ"ע (3.5%)

11.בדיקת הכנסות משכ"ד למגורים ובחירת מסלול המיסוי המתאים לדיווח

12.הכנסת דוחות נסיעה לחו"ל

13.אישורים מקוריים על תרומות מוכרות במס לפי סעיף 46 למס הכנסה